Pretraga
Dodaj Oglas
Rs

Opis

 

Studio za edukaciju Beograd – „Sila Glasa“

 

Studio za edukaciju Beograd 

Osnivač centra za edukaciju „Sila Glasa“ je Biljana Milošević, defektolog-logoped. U saradnji sa svojim stručnim timom ima za cilj da otkloni sve one faktore koji provociraju poteškoće u razvoju govora i jezika, u senzomotornom, kognitivnom i socio-emocionalnom razvoju.

„Udruženim snagama lakše možemo da pružimo podršku i pronađemo adekvatno rešenje za navedene probleme!“

Studio za edukaciju Beograd - "Sila Glasa" Studio za edukaciju Beograd - "Sila Glasa"

Domen rada logopeda „Sila Glasa“ obuhvata sledeće oblasti:

 • Afazija
 • Disfazija
 • Dislalija
 • Disleksija
 • Disgrafija (motorna i jezička)
 • Dispraksija
 • Disgnozija
 • Poremećaji pažnje
 • Poremećaji tempa i ritma govora
 • Poremećaji fluentnosti
 • Fina motorika
 • Disortografija
 • Specifične smetnje učenja
 • Usporen senzomotorni i psihomotorni razvoj

Posebnu pažnju uradu posvećujemo individualnom radu sa detetom ili odraslom osobom kod kojih se javljaju poteškoće u verbalnoj komunikaciji. Ovaj vid logopedskog tretmana je jedinstven, jer je usklađen sa individualnim potrebama osobe ili deteta koja oslobođena straha može da se maksimalno usresredi na zadatke koje joj postavlja terapeut. Komunikacija se prilagođava jedinstvenom senzibilitetu osobe ili deteta i potpuno je fokusirana na određenu jedinicu kojom se tretman bavi.

Reedukacija psihomotorike postiže zapažene rezultate u slučajevima kada:

 • kod deteta postoji dishramonija u razvoju saznajne organizovanosti, osećanja i psihomotorike

U osnovi ove metode leži neurološka rehabilitacija i rehabilitacija pokreta. Uz pomoć reedukativnog metoda, najmlađi imaju priliku da spoznaju sebe i odnos prema svetu koji ih okružuje. Što se ranije počne sa primenom reedukacije, veći su izgledi za uspeh, naročito u oblasti saznajne dezorganizovanosti.

Studio za edukaciju Beograd - "Sila Glasa"

Preporuka stručnjaka je da se sa terapijom otpočne što pre, jer se tako ostvaruje brži i potpuniji napredak na planu pogodjenih oblasti. Zavisno od datog stanja i potreba konkretne osobe kojoj je potrebna govorna terapija, rezultat se može postići i tokom samo jednog susreta, a može potrajati i duži vremenski period.

Za sve dodatne infomracije obratite nam se putem gorenavedenih kontakta! 

 

 

Studio za edukaciju Beograd – „Sila Glasa“

 

 

 

Vršimo kompletne usluge digitalnog oglasavanja, kontaktirajte nas, Global Media Srbija!  

Galerija Slika

Vaša email adresa je sigurna sa nama.
Ocena
5.0 Vaša ocena
Dodaj Slike